Propojujeme moderní sociálně preventivní služby pro 21. století.

Šipka směřující směrem dolů

O nás

LSA.partners je zastřešující administrativně technickou a odbornou centrálou pro nestátní neziskové organizace Laxus z. ú. a SEMIRAMIS z. ú.
Garantujeme kvalitu, komplexnost a propojenost služeb zapojených organizací.
Vyvíjíme a nabízíme technické platformy a SW pro efektivní vedení a vyhodnocování.
Realizujeme vzdělávání v oblasti školství, prevence, sociálních a adiktologických služeb.
Působíme primárně na území Středočeského, Pardubického a Královéhradeckého kraje.
Zajišťujeme řízení PR, fundraisingu, financování a personální politiky.

Spolupracujeme s

Ame centrum je zařízení, které se specializuje na poskytování terapeutických služeb, individuálních, párových i rodinných. Dále poskytuje služby v oblasti mediace a supervize, a specifické programy jako je EEG Biofeedback či diagnosticko-motivační programy pro řidiče.

Nabízíme

Elektronická databáze pro evidenci výkonů v adiktologických službách

Podpořte nás

Pomáhejte spolu s námi nacházet ten správný směr.

Pravidelný dárce

• Pro Vás nejjednodušší forma pomoci
• Výši daru si zvolíte sami a podporu můžete kdykoliv ukončit

Jednorázový dárce

• I jednorázový dar pomůže
• O využití Vašeho daru Vás budeme informovat

Kontakty

Mgr. Pavel Plaček
generální ředitel LSA.partners
Bc. Jana Vondrová
vedoucí podpory služeb
Bc. Petra Kristlová
vedoucí Centra vzdělávacích aktivit
Tereza Müllerová, DiS.
PR koordinátorka
Bc. Dorota Skokanová, DiS.
fundraiserka